Jak czytać składy kosmetyków?

Podstawowe zasady czytania składów Czytaj od lewej do prawej. Składniki są ułożone według stężeń – od najwyższego do najniższego. Zapach (Parfum/Fragnance) może być maksymalnie w stężeniu 1%, czyli to, co…